Awesome Image

Kundväska Chainge

Vår kund, en startup redo för snabb tillväxt inom last-mile-leveransbranschen, delar med sig av sin erfarenhet av att välja och implementera SHYPING (World-Class Delivery Platform) som sin primära lösning. I det här kundfallet kommer vi att fördjupa oss i deras resa och lyfta fram viktiga aspekter av deras beslutsprocess, påverkan på deras verksamhet och deras övergripande tillfredsställelse med SHYPING.

Varför välja SHYPING:

Vår kund valde SHYPING när de inledde ett partnerskap med en ny kund som redan är bekant med plattformen. Beslutet befästes genom att upptäcka de omfattande funktionerna, den sömlösa funktionen hos SHYPING backoffice och det orubbliga stödet från SHYPING-teamet. Som en startup med ett öga på expansion, drogs de till SHYPINGs flexibilitet och anpassningsförmåga, vilket passade perfekt med deras tillväxtambitioner.
”Vi valde att använda SHYPING som en del av att ingå ett partnerskap med en ny kund, som redan var van vid SHYPING och dess funktion. När vi väl introducerades till de omfattande funktionerna, funktionerna hos SHYPING backoffice och supporten från SHYPING-teamet, var vi övertygade om att detta var det bästa alternativet för oss.”

Prestationer och förbättringar:

Efter bara en månads användning av SHYPING har kunden sett anmärkningsvärda framsteg. Nya ruttplaneringsfunktioner, alternativ för fordonskonfiguration och förbättringar av förarappen har lanserats, vilket förenklar deras verksamhet. Kontinuerliga förbättringar av användargränssnitt, ruttplanering och förarappen understryker SHYPING:s engagemang för att utvecklas tillsammans med sina kunder.
”Under den korta tid som vi har använt SHYPING har teamet utvecklat nya och nödvändiga ruttplaneringsfunktioner som fordonskonfiguration och fordonsetiketter för att lättare kunna ruttplanera fasta rutter. Dessutom har förarappfunktioner, inklusive åtkomst till Google Maps i iPhones och leveransstatus, lagts till.”

Effektivisering av processer och effektivitet:

Medan övergången till SHYPING från deras tidigare last-mile-plattform pågår, har de integrerade i SHYPING redan upplevt betydande förbättringar. Ruttplanering, packlistor, processer för sista milen och efterföljande dataanalys har alla blivit enklare, vilket lovar ytterligare effektivitet när de slutför sin migrering.
”För de kunder som är integrerade i SHYPING har ruttplaneringen, packlistorna, den sista milen (när förarna är ute på rutter) och dataanalysen som följer gjorts mycket enklare.”

Viktiga fördelaktiga funktioner:

Kunden lyfter fram flera utmärkande egenskaper hos SHYPING som har gynnat deras team. Möjligheten att övervaka rutter och leveranser i realtid framstår som en betydande förbättring. Dessutom har SHYPING-teamets innovativa strategi för ruttplanering för statiska rutter visat sig ovärderlig. Att exportera data från backoffice är problemfritt, och personliga instrumentpaneler skräddarsydda för deras behov effektiviserar sin dataanalys ytterligare.
”Översikten över rutter och stopp medan våra chaufförer gör leveranser är en betydande förbättring från den tidigare sista milen. Från backoffice kan vi ändra status för en leverans och skicka meddelanden till kunder.”

Kundsupport och service:

Kunden fick en perfekt 10 av 10 och berömmer det exceptionella stödet från SHYPING-teamet. Med direktkontakt och en delad Slack-kanal för tekniska frågor har de fått orubbligt stöd från dag ett.
“10 av 10. SHYPING-teamet har varit extremt stöttande sedan starten. Vi har direktkontakt och en delad Slack-kanal för tekniska frågor.”

Rekommendation:

Förbehållslöst rekommenderar kunden SHYPING till andra i branschen. Deras stöd beror på det dedikerade stödet, flexibiliteten, intuitiva funktionaliteten och anpassningsförmågan hos backoffice. Dessutom uttrycker de entusiasm över SHYPINGs potential för framtida framsteg.
”Absolut. De viktigaste skälen är SHYPINGteamets support och catering, teamets flexibilitet och intuitivitet och funktionalitet samt backoffices anpassningsförmåga. Och slutligen, det faktum att vi vet att detta bara är början på vad SHYPING kan åstadkomma.”
Sammanfattningsvis understryker detta kundcase hur SHYPING har blivit en integrerad del av våra kunders tillväxtstrategi, och ger dem de verktyg och det stöd som behövs för att lyckas i den konkurrenskraftiga leveransbranschen.

Att börja med Shyping är en bris. Med sitt användarvänliga gränssnitt, omfattande manualer och standardkonfigurationer hjälper vi dig att förenkla och digitalisera dina leveransprocesser.